yeu thich 0
ẢNH ĐẠI DIỆN

PHÂN BÓN: ĐẠM - URÊ - KALI